Informatie omtrent het Europees Teamkampioenschap in Kreta van 27/10 tot 7/11/2017

Deze boodschap op de website van de KBSB telt als officiële uitnodiging.

De RvB heeft gekozen voor de volgende formule:

  • Uitzending van één team in de open reeks (het “mannen”team) en van één team in de vrouwenreeks (het “vrouwen”team).
  • Voor elk team worden 5 spelers geselecteerd (team van 4 spelers en een reservespeler).
  • Voor de geselecteerde deelnemers is de deelname aan het Europees Teamkampioenschap kosteloos, zowel voor de reis als voor het verblijf ter plaatse (hotel full board). De KBSB betaalt eveneens de inschrijvingskosten. De andere kosten (verplaatsing naar/van luchthavens, verplaatsing naar/van speelzaal, enz ...) dienen door de spelers zelf gedragen te worden, de spelers krijgen hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding van 150 Eur.
  • Deelnemers zullen ter plaatse gelogeerd worden in tweepersoons- of éénpersoonskamers.

Iedereen die voldoet aan de volgende selectiecriteria en die bereid is om tegen bovenstaande condities België te vertegenwoordigen, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Een kandidaat dient:

  • De Belgische nationaliteit te hebben en Fide-Belg te zijn (of Fide-Belg te zijn met een domiciliëring in België sinds 1 januari 2016).
  • Daarenboven om verkiesbaar te zijn moet een speler tijdens de vijf jaar die

voorafgaan aan de limietdatum van het selectiejaar (25 juni 2017):

-ten minste 30 partijen gespeeld te hebben ofwel in België waarbij die partijen

verwerkt werden voor standaard Fide-Elo, ofwel in het buitenland waarmee hij

België vertegenwoordigde op een officieel FIDE- of ECU-event, ofwel een mix van

de twee, en

-minstens eenmaal deel genomen hebben aan het Belgisch kampioenschap (Jeugd,

Experts, Dames of Open).

Indien één van deze twee voorwaarden niet is vervuld, maar indien de speler wel

de andere voorwaarde twee maal heeft vervuld (dus minstens 60 partijen of twee

maal deelname aan een BK), dan staat dit gelijk aan het vervuld zijn van beide

voorwaarden.

  • een minimum Fide-Elo   te hebben van 2250 (mannen) en 1800 (vrouwen). De Fide-elolijst beschikbaar op de einddatum van kandidatuurstelling 25 juni 2017 is van toepassing.

In geval dat er meer spelers zich zouden kandidaat gesteld hebben dan de beschikbare plaatsen, dan zijn dit de criteria:

  • De kandidaten die aan alle selectiecriteria voldoen hebben voorrang op de kandidaten die niet aan alle criteriapunten voldoen.
  • De kampioen (experten) en kampioene (dames) van 2015 en 2016 krijgen voorrang.
  • De Fide-Elo in dalende volgorde geldt (de Fide-elolijst beschikbaar op de einddatum van kandidatuurstelling 25 juni 2017 is van toepassing.) en bij gelijkheid van Fide-Elo telt de hoogste titel en bij gelijkheid telt de grootste progressie t.o.v. het vorig klassement (en eventueel de vorige klassementen).

Alle kandidaten krijgen een antwoord terug of zij al dan niet geselecteerd zijn.

Indien een geselecteerde speler wil begeleid worden, dan kan dit. Uiteraard zullen alle kosten (vliegtuig, transport naar en van hotel, verblijf full board, Fide- en organisatiefees, …) te zijner/hare laste zijn. De KBSB is enkel facilitator.

Indien iemand zich kandidaat wil stellen op bovenstaande uitnodiging, dient hij dit aan Ludo Martens via e-mail ( ludo.martens@frbe-kbsb.be ) kenbaar te maken ten laatste op vrijdag 25 juni 2017.

Spelers die hun deelname alsnog annuleren, zullen (behalve in geval van overmacht) uitgesloten worden van toekomstige selecties en op hen zullen de kosten als gevolg van deze annulering, verhaald worden. Ook kunnen zij geen enkele financiële terugvordering indienen.

Door zijn kandidatuur in te dienen, heeft de speler zich akkoord verklaart met al deze selectievoorwaarden.

Ludo Martens

Verantwoordelijke Internationale Toernooien.

Website Europees Teamkampioenschap 2017 : http://www.euroteams2017.com/

Actualiteiten clubs – liga’s - …

Databases & Softwares

loupe

FRBE Compte - KBSB Rekening
K.B.S.B. - F.R.B.E. ASBL
IBAN: BE76 0015 9823 0095
BIC: GEBABEBB