Lastenboek voor de organisatie van een gemeenschappelijke ronde van de NIC

* lokaal + adres
* aanduiding van parking (niet-betalend)
* andere middelen van transport
* capaciteit van de zaal (tafels, stoelen --> misschien met foto’s) (vergeet niet de tafels voor de arbiters en de tafels voor de PC’s voor directe uitzending)
* beschikbaar van (gratis) internet in de zaal (liefst wifi)
* analysezaal
* bar buiten de speelzaal
* menukaart van aangeboden voedsel (tegen democratische prijzen)
* podium + micro voor de prijsuitreiking
* bekers om te geven aan de 3de – 2de - kampioen
* materiaal (borden – stukken – elektronische klokken) --> vorig jaar werden de klokken gehuurd, de KBSB heeft deze kosten op zich genomen, maar dit dient op voorhand nagevraagd te worden)
*elektronische borden dienen geïnstalleerd te worden (met misschien een scherm in de bar) (en na afloop gedeïnstalleerd te worden), dus dienen er afspraken gemaakt te worden met de persoon die hierover gaat en dienen de kosten op voorhand gekend te zijn
* de regionale, federale en Belgische publiciteit (perscommunicatie naar alle media in 3 talen, zowel VOOR als NA de ronde)
* gratis drank (en voedsel) voor de medewerkers (arbiters, VNT, personen die instaan voor de directe uitzending, genodigden, ...)
* ...
* Er is een goedgekeurde budget van 500 EUR door de KBSB voor deze organisatie voor alle onkosten (hoger vermeld of niet). Terugbetaling mits staving van onkosten (vb. facturen) en na goedkeuring van de VNT (die op zijn beurt goedkeuring vraagt aan de RvB))

enkele_punten_om_de_gemeenschappelijke_laatste_ronde_te_organiseren.doc

Actualiteiten clubs – liga’s - …

Databases & Softwares

FRBE Compte - KBSB Rekening
K.B.S.B. - F.R.B.E. ASBL
IBAN: BE76 0015 9823 0095
BIC: GEBABEBB