SwarLogo AJK -10j SwarLogo
166
Organisator: TSM Mechelen
Arbiter: IA Helmut Keustermans, Tomas Cuyx, Tom Wittevrouw
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 30 min. QPF
Datums: van 13/11/2022 tot 13/11/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut1, Buch, SB
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Rnk Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed NrClub #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR #Win B Cut1 Buch
1
Seyns, Odilon
  1 Seyns, Odilon 0 6.5
1 Z 1 13 Nazarian, Alex 0 3.0
2 Z 1 10 De Groof, Lien 0 3.0
3 W 1 17 Heyndels, Fre 0 2.0
4 W 1 11 De Rijcke, Warre 0 3.0
5 Z 1 2 Theys, Quinten 0 6.0
6 W 1 3 Li, Erik 0 5.0
7 Z ½ 5 Peeters, Milo 1062 4.5
10 2013-••-•• M 21853 0 121 7 6.5 6.5 574 - 6 24.50 26.50
2
Theys, Quinten
  2 Theys, Quinten 0 6.0
1 Z 1 12 Requile, Michel 0 3.0
2 W 1 4 Keustermans, Sieme 0 5.0
3 Z 1 5 Peeters, Milo 1062 4.5
4 Z 1 3 Li, Erik 0 5.0
5 W 0 1 Seyns, Odilon 0 6.5
6 Z 1 6 Sazonov, Victor 0 4.0
7 W 1 9 Oris, Fenna 0 3.5
19 2013-••-•• M 21753 0 176 7 6.0 6.0 461 - 6 28.50 31.50
3
Li, Erik
  3 Li, Erik 0 5.0
1 Z 1 20 Claes, Paulien 0 2.0
2 W 1 5 Peeters, Milo 1062 4.5
3 Z 1 11 De Rijcke, Warre 0 3.0
4 W 0 2 Theys, Quinten 0 6.0
5 W 1 10 De Groof, Lien 0 3.0
6 Z 0 1 Seyns, Odilon 0 6.5
7 W 1 6 Sazonov, Victor 0 4.0
8 2014-••-•• M 23909 0 135 7 5.0 5.0 318 - 5 27.00 29.00
4
Keustermans, Sieme
  4 Keustermans, Sieme 0 5.0
1 W 1 19 Daneels Stan 0 2.0
2 Z 0 2 Theys, Quinten 0 6.0
3 W 1 14 Wittevrouw, Lana 0 2.5
4 Z 1 17 Heyndels, Fre 0 2.0
5 W 0 6 Sazonov, Victor 0 4.0
6 Z 1 10 De Groof, Lien 0 3.0
7 W 1 11 De Rijcke, Warre 0 3.0
7 2013-••-•• M 25359 0 114 7 5.0 5.0 166 - 5 20.50 22.50
5
Peeters, Milo
  5 Peeters, Milo 1062 4.5
1 W 1 8 Van Velthoven Siebe 0 4.0
2 Z 0 3 Li, Erik 0 5.0
3 W 0 2 Theys, Quinten 0 6.0
4 Z 1 14 Wittevrouw, Lana 0 2.5
5 W 1 7 Van Loock, Louis 0 4.0
6 Z 1 11 De Rijcke, Warre 0 3.0
7 W ½ 1 Seyns, Odilon 0 6.5
1 2013-••-•• M 21665 1062 132 7 4.5 4.5 772 - 4 28.50 31.00
6
Sazonov, Victor
  6 Sazonov, Victor 0 4.0
1 Z 0 11 De Rijcke, Warre 0 3.0
2 W 1 16 Coppens, Jonas 0 2.5
3 Z 1 12 Requile, Michel 0 3.0
4 W 1 9 Oris, Fenna 0 3.5
5 Z 1 4 Keustermans, Sieme 0 5.0
6 W 0 2 Theys, Quinten 0 6.0
7 Z 0 3 Li, Erik 0 5.0
15 2014-••-•• M 21635 0 121 7 4.0 4.0 50 - 4 25.50 28.00
7
Van Loock, Louis
  7 Van Loock, Louis 0 4.0
1 W 1 18 Coppens, Emiel 0 2.0
2 Z 0 17 Heyndels, Fre 0 2.0
3 W 0 10 De Groof, Lien 0 3.0
4 Z 1 8 Van Velthoven Siebe 0 4.0
5 Z 0 5 Peeters, Milo 1062 4.5
6 W 1 14 Wittevrouw, Lana 0 2.5
7 Z 1 12 Requile, Michel 0 3.0
12 2013-••-•• M 23148 0 114 7 4.0 4.0 202 - 4 19.00 21.00
8
Van Velthoven Siebe
  8 Van Velthoven Siebe 0 4.0
1 Z 0 5 Peeters, Milo 1062 4.5
2 W 1 20 Claes, Paulien 0 2.0
3 Z 0 15 Darsh Sharma 0 2.5
4 W 0 7 Van Loock, Louis 0 4.0
5 W 1 13 Nazarian, Alex 0 3.0
6 Z 1 17 Heyndels, Fre 0 2.0
7 W 1 10 De Groof, Lien 0 3.0
11 2014-••-•• M 0 0 114 7 4.0 4.0 202 - 4 19.00 21.00
9
Oris, Fenna
  9 Oris, Fenna 0 3.5
1 W 0 10 De Groof, Lien 0 3.0
2 Z ½ 13 Nazarian, Alex 0 3.0
3 W 1 18 Coppens, Emiel 0 2.0
4 Z 0 6 Sazonov, Victor 0 4.0
5 W 1 19 Daneels Stan 0 2.0
6 W 1 12 Requile, Michel 0 3.0
7 Z 0 2 Theys, Quinten 0 6.0
14 2014-••-•• F 24462 0 121 7 3.5 3.5 0 - 3 21.00 23.00
10
De Groof, Lien
  10 De Groof, Lien 0 3.0
1 Z 1 9 Oris, Fenna 0 3.5
2 W 0 1 Seyns, Odilon 0 6.5
3 Z 1 7 Van Loock, Louis 0 4.0
4 W 1 15 Darsh Sharma 0 2.5
5 Z 0 3 Li, Erik 0 5.0
6 W 0 4 Keustermans, Sieme 0 5.0
7 Z 0 8 Van Velthoven Siebe 0 4.0
4 2013-••-•• F 20015 0 121 7 3.0 3.0 -50 - 3 28.00 30.50
11
De Rijcke, Warre
  11 De Rijcke, Warre 0 3.0
1 W 1 6 Sazonov, Victor 0 4.0
2 Z 1 14 Wittevrouw, Lana 0 2.5
3 W 0 3 Li, Erik 0 5.0
4 Z 0 1 Seyns, Odilon 0 6.5
5 W 1 15 Darsh Sharma 0 2.5
6 W 0 5 Peeters, Milo 1062 4.5
7 Z 0 4 Keustermans, Sieme 0 5.0
5 2014-••-•• M 24314 0 114 7 3.0 3.0 102 - 3 27.50 30.00
12
Requile, Michel
  12 Requile, Michel 0 3.0
1 W 0 2 Theys, Quinten 0 6.0
2 Z 1 19 Daneels Stan 0 2.0
3 W 0 6 Sazonov, Victor 0 4.0
4 Z 1 13 Nazarian, Alex 0 3.0
5 W 1 17 Heyndels, Fre 0 2.0
6 Z 0 9 Oris, Fenna 0 3.5
7 W 0 7 Van Loock, Louis 0 4.0
9 2014-••-•• M 24624 0 114 7 3.0 3.0 -50 - 3 22.50 24.50
13
Nazarian, Alex
  13 Nazarian, Alex 0 3.0
1 W 0 1 Seyns, Odilon 0 6.5
2 W ½ 9 Oris, Fenna 0 3.5
3 Z 1 16 Coppens, Jonas 0 2.5
4 W 0 12 Requile, Michel 0 3.0
5 Z 0 8 Van Velthoven Siebe 0 4.0
6 W ½ 20 Claes, Paulien 0 2.0
7 Z 1 19 Daneels Stan 0 2.0
20 2013-••-•• M 25064 0 114 7 3.0 3.0 -50 - 2 21.50 23.50
14
Wittevrouw, Lana
  14 Wittevrouw, Lana 0 2.5
1 Z 1 16 Coppens, Jonas 0 2.5
2 W 0 11 De Rijcke, Warre 0 3.0
3 Z 0 4 Keustermans, Sieme 0 5.0
4 W 0 5 Peeters, Milo 1062 4.5
5 W 1 18 Coppens, Emiel 0 2.0
6 Z 0 7 Van Loock, Louis 0 4.0
7 Z ½ 20 Claes, Paulien 0 2.0
13 2013-••-•• F 25460 0 114 7 2.5 2.5 50 - 2 21.00 23.00
15
Darsh Sharma
  15 Darsh Sharma 0 2.5
1 W 0 17 Heyndels, Fre 0 2.0
2 Z 1 18 Coppens, Emiel 0 2.0
3 W 1 8 Van Velthoven Siebe 0 4.0
4 Z 0 10 De Groof, Lien 0 3.0
5 Z 0 11 De Rijcke, Warre 0 3.0
6 W ½ 19 Daneels Stan 0 2.0
7 Z 0 16 Coppens, Jonas 0 2.5
16 2013-••-•• M 0 0 114 7 2.5 2.5 -102 - 2 16.50 18.50
16
Coppens, Jonas
  16 Coppens, Jonas 0 2.5
1 W 0 14 Wittevrouw, Lana 0 2.5
2 Z 0 6 Sazonov, Victor 0 4.0
3 W 0 13 Nazarian, Alex 0 3.0
4 Z 0 19 Daneels Stan 0 2.0
5 Z ½ 20 Claes, Paulien 0 2.0
6 W 1 18 Coppens, Emiel 0 2.0
7 W 1 15 Darsh Sharma 0 2.5
3 2013-••-•• M 21517 0 166 7 2.5 2.5 -102 - 2 16.00 18.00
17
Heyndels, Fre
  17 Heyndels, Fre 0 2.0
1 Z 1 15 Darsh Sharma 0 2.5
2 W 1 7 Van Loock, Louis 0 4.0
3 Z 0 1 Seyns, Odilon 0 6.5
4 W 0 4 Keustermans, Sieme 0 5.0
5 Z 0 12 Requile, Michel 0 3.0
6 W 0 8 Van Velthoven Siebe 0 4.0
7 Z 0 18 Coppens, Emiel 0 2.0
6 2014-••-•• M 22839 0 114 7 2.0 2.0 -158 - 2 25.00 27.00
18
Coppens, Emiel
  18 Coppens, Emiel 0 2.0
1 Z 0 7 Van Loock, Louis 0 4.0
2 W 0 15 Darsh Sharma 0 2.5
3 Z 0 9 Oris, Fenna 0 3.5
4 W 1 20 Claes, Paulien 0 2.0
5 Z 0 14 Wittevrouw, Lana 0 2.5
6 Z 0 16 Coppens, Jonas 0 2.5
7 W 1 17 Heyndels, Fre 0 2.0
2 2014-••-•• M 23222 0 166 7 2.0 2.0 -158 - 2 17.00 19.00
19
Daneels Stan
  19 Daneels Stan 0 2.0
1 Z 0 4 Keustermans, Sieme 0 5.0
2 W 0 12 Requile, Michel 0 3.0
3 Z ½ 20 Claes, Paulien 0 2.0
4 W 1 16 Coppens, Jonas 0 2.5
5 Z 0 9 Oris, Fenna 0 3.5
6 Z ½ 15 Darsh Sharma 0 2.5
7 W 0 13 Nazarian, Alex 0 3.0
17 2013-••-•• M 0 0 114 7 2.0 2.0 -158 - 1 19.50 21.50
20
Claes, Paulien
  20 Claes, Paulien 0 2.0
1 W 0 3 Li, Erik 0 5.0
2 Z 0 8 Van Velthoven Siebe 0 4.0
3 W ½ 19 Daneels Stan 0 2.0
4 Z 0 18 Coppens, Emiel 0 2.0
5 W ½ 16 Coppens, Jonas 0 2.5
6 Z ½ 13 Nazarian, Alex 0 3.0
7 W ½ 14 Wittevrouw, Lana 0 2.5
18 2014-••-•• F 25346 0 114 7 2.0 2.0 -158 - 0 19.00 21.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (13/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Peeters, Milo 0.0 (1062) 1-0 Van Velthoven Siebe 0.0 (0)
2 Van Loock, Louis 0.0 (0) 1-0 Coppens, Emiel 0.0 (0)
3 Coppens, Jonas 0.0 (0) 0-1 Wittevrouw, Lana 0.0 (0)
4 Oris, Fenna 0.0 (0) 0-1 De Groof, Lien 0.0 (0)
5 De Rijcke, Warre 0.0 (0) 1-0 Sazonov, Victor 0.0 (0)
6 Darsh Sharma 0.0 (0) 0-1 Heyndels, Fre 0.0 (0)
7 Keustermans, Sieme 0.0 (0) 1-0 Daneels Stan 0.0 (0)
8 Claes, Paulien 0.0 (0) 0-1 Li, Erik 0.0 (0)
9 Requile, Michel 0.0 (0) 0-1 Theys, Quinten 0.0 (0)
10 Nazarian, Alex 0.0 (0) 0-1 Seyns, Odilon 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (13/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Li, Erik 1.0 (0) 1-0 Peeters, Milo 1.0 (1062)
2 De Groof, Lien 1.0 (0) 0-1 Seyns, Odilon 1.0 (0)
3 Wittevrouw, Lana 1.0 (0) 0-1 De Rijcke, Warre 1.0 (0)
4 Heyndels, Fre 1.0 (0) 1-0 Van Loock, Louis 1.0 (0)
5 Theys, Quinten 1.0 (0) 1-0 Keustermans, Sieme 1.0 (0)
6 Coppens, Emiel 0.0 (0) 0-1 Darsh Sharma 0.0 (0)
7 Sazonov, Victor 0.0 (0) 1-0 Coppens, Jonas 0.0 (0)
8 Daneels Stan 0.0 (0) 0-1 Requile, Michel 0.0 (0)
9 Van Velthoven Siebe 0.0 (0) 1-0 Claes, Paulien 0.0 (0)
10 Nazarian, Alex 0.0 (0) ½-½ Oris, Fenna 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (13/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Rijcke, Warre 2.0 (0) 0-1 Li, Erik 2.0 (0)
2 Seyns, Odilon 2.0 (0) 1-0 Heyndels, Fre 2.0 (0)
3 Peeters, Milo 1.0 (1062) 0-1 Theys, Quinten 2.0 (0)
4 Van Loock, Louis 1.0 (0) 0-1 De Groof, Lien 1.0 (0)
5 Keustermans, Sieme 1.0 (0) 1-0 Wittevrouw, Lana 1.0 (0)
6 Requile, Michel 1.0 (0) 0-1 Sazonov, Victor 1.0 (0)
7 Darsh Sharma 1.0 (0) 1-0 Van Velthoven Siebe 1.0 (0)
8 Oris, Fenna 0.5 (0) 1-0 Coppens, Emiel 0.0 (0)
9 Coppens, Jonas 0.0 (0) 0-1 Nazarian, Alex 0.5 (0)
10 Claes, Paulien 0.0 (0) ½-½ Daneels Stan 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (13/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Li, Erik 3.0 (0) 0-1 Theys, Quinten 3.0 (0)
2 Seyns, Odilon 3.0 (0) 1-0 De Rijcke, Warre 2.0 (0)
3 De Groof, Lien 2.0 (0) 1-0 Darsh Sharma 2.0 (0)
4 Heyndels, Fre 2.0 (0) 0-1 Keustermans, Sieme 2.0 (0)
5 Sazonov, Victor 2.0 (0) 1-0 Oris, Fenna 1.5 (0)
6 Nazarian, Alex 1.5 (0) 0-1 Requile, Michel 1.0 (0)
7 Wittevrouw, Lana 1.0 (0) 0-1 Peeters, Milo 1.0 (1062)
8 Van Velthoven Siebe 1.0 (0) 0-1 Van Loock, Louis 1.0 (0)
9 Daneels Stan 0.5 (0) 1-0 Coppens, Jonas 0.0 (0)
10 Coppens, Emiel 0.0 (0) 1-0 Claes, Paulien 0.5 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (13/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Theys, Quinten 4.0 (0) 0-1 Seyns, Odilon 4.0 (0)
2 Li, Erik 3.0 (0) 1-0 De Groof, Lien 3.0 (0)
3 Keustermans, Sieme 3.0 (0) 0-1 Sazonov, Victor 3.0 (0)
4 Peeters, Milo 2.0 (1062) 1-0 Van Loock, Louis 2.0 (0)
5 De Rijcke, Warre 2.0 (0) 1-0 Darsh Sharma 2.0 (0)
6 Requile, Michel 2.0 (0) 1-0 Heyndels, Fre 2.0 (0)
7 Oris, Fenna 1.5 (0) 1-0 Daneels Stan 1.5 (0)
8 Van Velthoven Siebe 1.0 (0) 1-0 Nazarian, Alex 1.5 (0)
9 Wittevrouw, Lana 1.0 (0) 1-0 Coppens, Emiel 1.0 (0)
10 Claes, Paulien 0.5 (0) ½-½ Coppens, Jonas 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (13/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Seyns, Odilon 5.0 (0) 1-0 Li, Erik 4.0 (0)
2 Sazonov, Victor 4.0 (0) 0-1 Theys, Quinten 4.0 (0)
3 De Rijcke, Warre 3.0 (0) 0-1 Peeters, Milo 3.0 (1062)
4 De Groof, Lien 3.0 (0) 0-1 Keustermans, Sieme 3.0 (0)
5 Oris, Fenna 2.5 (0) 1-0 Requile, Michel 3.0 (0)
6 Heyndels, Fre 2.0 (0) 0-1 Van Velthoven Siebe 2.0 (0)
7 Van Loock, Louis 2.0 (0) 1-0 Wittevrouw, Lana 2.0 (0)
8 Darsh Sharma 2.0 (0) ½-½ Daneels Stan 1.5 (0)
9 Nazarian, Alex 1.5 (0) ½-½ Claes, Paulien 1.0 (0)
10 Coppens, Jonas 0.5 (0) 1-0 Coppens, Emiel 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (13/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Peeters, Milo 4.0 (1062) ½-½ Seyns, Odilon 6.0 (0)
2 Theys, Quinten 5.0 (0) 1-0 Oris, Fenna 3.5 (0)
3 Li, Erik 4.0 (0) 1-0 Sazonov, Victor 4.0 (0)
4 Keustermans, Sieme 4.0 (0) 1-0 De Rijcke, Warre 3.0 (0)
5 Van Velthoven Siebe 3.0 (0) 1-0 De Groof, Lien 3.0 (0)
6 Requile, Michel 3.0 (0) 0-1 Van Loock, Louis 3.0 (0)
7 Coppens, Jonas 1.5 (0) 1-0 Darsh Sharma 2.5 (0)
8 Daneels Stan 2.0 (0) 0-1 Nazarian, Alex 2.0 (0)
9 Claes, Paulien 1.5 (0) ½-½ Wittevrouw, Lana 2.0 (0)
10 Coppens, Emiel 1.0 (0) 1-0 Heyndels, Fre 2.0 (0)
Begin van de pagina

Seyns, Odilon (Rank: 10)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.21853
N-Elo0
FIDE-ID269131
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(121) Turnhout

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 10      Nazarian, Alex BEL 0 3.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 2      De Groof, Lien BEL 0 3.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 2      Heyndels, Fre BEL 0 2.0 W - 1 3.0 0.50 +0.50
4 2      De Rijcke, Warre BEL 0 3.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
5 1      Theys, Quinten BEL 0 6.0 Z 1 5.0 0.50 +0.50
6 1      Li, Erik BEL 0 5.0 W - 1 6.0 0.50 +0.50
7 1      Peeters, Milo BEL 1062 4.5 Z ½ 6.5 0.08 +0.42
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1062 26.5 Totaal 6.5 3.08 +3.42
Begin van de pagina

Theys, Quinten (Rank: 19)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.21753
N-Elo0
FIDE-ID273104
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(176) Westerlo

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Requile, Michel BEL 0 3.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 5      Keustermans, Sieme BEL 0 5.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
3 3      Peeters, Milo BEL 1062 4.5 Z - 1 3.0 0.08 +0.92
4 1      Li, Erik BEL 0 5.0 Z 1 4.0 0.50 +0.50
5 1      Seyns, Odilon BEL 0 6.5 W - 0 4.0 0.50 -0.50
6 2      Sazonov, Victor BEL 0 4.0 Z - 1 5.0 0.50 +0.50
7 2      Oris, Fenna BEL 0 3.5 W - 1 6.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1062 31.5 Totaal 6.0 3.08 +2.92
Begin van de pagina

Li, Erik (Rank: 8)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.23909
N-Elo0
FIDE-ID277320
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(135) Geel

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 8      Claes, Paulien BEL 0 2.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 1      Peeters, Milo BEL 1062 4.5 W - 1 2.0 0.08 +0.92
3 1      De Rijcke, Warre BEL 0 3.0 Z - 1 3.0 0.50 +0.50
4 1      Theys, Quinten BEL 0 6.0 W - 0 3.0 0.50 -0.50
5 2      De Groof, Lien BEL 0 3.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
6 1      Seyns, Odilon BEL 0 6.5 Z - 0 4.0 0.50 -0.50
7 3      Sazonov, Victor BEL 0 4.0 W 1 5.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1062 29.0 Totaal 5.0 3.08 +1.92
Begin van de pagina

Keustermans, Sieme (Rank: 7)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.25359
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Daneels Stan BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 5      Theys, Quinten BEL 0 6.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
3 5      Wittevrouw, Lana BEL 0 2.5 W - 1 2.0 0.50 +0.50
4 4      Heyndels, Fre BEL 0 2.0 Z - 1 3.0 0.50 +0.50
5 3      Sazonov, Victor BEL 0 4.0 W - 0 3.0 0.50 -0.50
6 4      De Groof, Lien BEL 0 3.0 Z - 1 4.0 0.50 +0.50
7 4      De Rijcke, Warre BEL 0 3.0 W - 1 5.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 22.5 Totaal 5.0 3.50 +1.50
Begin van de pagina

Peeters, Milo (Rank: 1)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.21665
N-Elo0
FIDE-ID273074
F-Elo1062
Landbel  (bel)
Club(132) Oude God Mortsel

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Van Velthoven Siebe BEL 0 4.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Li, Erik BEL 0 5.0 Z - 0 1.0 0.92 -0.92
3 3      Theys, Quinten BEL 0 6.0 W - 0 1.0 0.92 -0.92
4 7      Wittevrouw, Lana BEL 0 2.5 Z 1 2.0 0.92 +0.08
5 4      Van Loock, Louis BEL 0 4.0 W - 1 3.0 0.92 +0.08
6 3      De Rijcke, Warre BEL 0 3.0 Z - 1 4.0 0.92 +0.08
7 1      Seyns, Odilon BEL 0 6.5 W - ½ 4.5 0.92 -0.42
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 31.0 Totaal 4.5 6.44 -1.94
Begin van de pagina

Sazonov, Victor (Rank: 15)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.21635
N-Elo0
FIDE-ID276200
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(121) Turnhout

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      De Rijcke, Warre BEL 0 3.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 7      Coppens, Jonas BEL 0 2.5 W - 1 1.0 0.50 +0.50
3 6      Requile, Michel BEL 0 3.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
4 5      Oris, Fenna BEL 0 3.5 W - 1 3.0 0.50 +0.50
5 3      Keustermans, Sieme BEL 0 5.0 Z 1 4.0 0.50 +0.50
6 2      Theys, Quinten BEL 0 6.0 W - 0 4.0 0.50 -0.50
7 3      Li, Erik BEL 0 5.0 Z - 0 4.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 28.0 Totaal 4.0 3.50 +0.50
Begin van de pagina

Van Loock, Louis (Rank: 12)

Rangschikking7
GeslachtM
Stamnr.23148
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Coppens, Emiel BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 4      Heyndels, Fre BEL 0 2.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
3 4      De Groof, Lien BEL 0 3.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
4 8      Van Velthoven Siebe BEL 0 4.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
5 4      Peeters, Milo BEL 1062 4.5 Z - 0 2.0 0.08 -0.08
6 7      Wittevrouw, Lana BEL 0 2.5 W - 1 3.0 0.50 +0.50
7 6      Requile, Michel BEL 0 3.0 Z - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1062 21.0 Totaal 4.0 3.08 +0.92
Begin van de pagina

Van Velthoven Siebe (Rank: 11)

Rangschikking8
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Peeters, Milo BEL 1062 4.5 Z - 0 0.0 0.08 -0.08
2 9      Claes, Paulien BEL 0 2.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
3 7      Darsh Sharma BEL 0 2.5 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
4 8      Van Loock, Louis BEL 0 4.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
5 8      Nazarian, Alex BEL 0 3.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
6 6      Heyndels, Fre BEL 0 2.0 Z 1 3.0 0.50 +0.50
7 5      De Groof, Lien BEL 0 3.0 W - 1 4.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1062 21.0 Totaal 4.0 3.08 +0.92
Begin van de pagina

Oris, Fenna (Rank: 14)

Rangschikking9
GeslachtF
Stamnr.24462
N-Elo0
FIDE-ID276235
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(121) Turnhout

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      De Groof, Lien BEL 0 3.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 10      Nazarian, Alex BEL 0 3.0 Z - ½ 0.5 0.50 +0.00
3 8      Coppens, Emiel BEL 0 2.0 W - 1 1.5 0.50 +0.50
4 5      Sazonov, Victor BEL 0 4.0 Z 0 1.5 0.50 -0.50
5 7      Daneels Stan BEL 0 2.0 W 1 2.5 0.50 +0.50
6 5      Requile, Michel BEL 0 3.0 W - 1 3.5 0.50 +0.50
7 2      Theys, Quinten BEL 0 6.0 Z 0 3.5 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 23.0 Totaal 3.5 3.50 +0.00
Begin van de pagina

De Groof, Lien (Rank: 4)

Rangschikking10
GeslachtF
Stamnr.20015
N-Elo0
FIDE-ID264164
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(121) Turnhout

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Oris, Fenna BEL 0 3.5 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 2      Seyns, Odilon BEL 0 6.5 W - 0 1.0 0.50 -0.50
3 4      Van Loock, Louis BEL 0 4.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
4 3      Darsh Sharma BEL 0 2.5 W - 1 3.0 0.50 +0.50
5 2      Li, Erik BEL 0 5.0 Z - 0 3.0 0.50 -0.50
6 4      Keustermans, Sieme BEL 0 5.0 W - 0 3.0 0.50 -0.50
7 5      Van Velthoven Siebe BEL 0 4.0 Z - 0 3.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 30.5 Totaal 3.0 3.50 -0.50
Begin van de pagina

De Rijcke, Warre (Rank: 5)

Rangschikking11
GeslachtM
Stamnr.24314
N-Elo0
FIDE-ID276197
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Sazonov, Victor BEL 0 4.0 W - 1 1.0 0.50 +0.50
2 3      Wittevrouw, Lana BEL 0 2.5 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
3 1      Li, Erik BEL 0 5.0 W - 0 2.0 0.50 -0.50
4 2      Seyns, Odilon BEL 0 6.5 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
5 5      Darsh Sharma BEL 0 2.5 W 1 3.0 0.50 +0.50
6 3      Peeters, Milo BEL 1062 4.5 W - 0 3.0 0.08 -0.08
7 4      Keustermans, Sieme BEL 0 5.0 Z - 0 3.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1062 30.0 Totaal 3.0 3.08 -0.08
Begin van de pagina

Requile, Michel (Rank: 9)

Rangschikking12
GeslachtM
Stamnr.24624
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 9      Theys, Quinten BEL 0 6.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 8      Daneels Stan BEL 0 2.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
3 6      Sazonov, Victor BEL 0 4.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
4 6      Nazarian, Alex BEL 0 3.0 Z - 1 2.0 0.50 +0.50
5 6      Heyndels, Fre BEL 0 2.0 W 1 3.0 0.50 +0.50
6 5      Oris, Fenna BEL 0 3.5 Z - 0 3.0 0.50 -0.50
7 6      Van Loock, Louis BEL 0 4.0 W 0 3.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 24.5 Totaal 3.0 3.50 -0.50
Begin van de pagina

Nazarian, Alex (Rank: 20)

Rangschikking13
GeslachtM
Stamnr.25064
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 10      Seyns, Odilon BEL 0 6.5 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 10      Oris, Fenna BEL 0 3.5 W - ½ 0.5 0.50 +0.00
3 9      Coppens, Jonas BEL 0 2.5 Z - 1 1.5 0.50 +0.50
4 6      Requile, Michel BEL 0 3.0 W 0 1.5 0.50 -0.50
5 8      Van Velthoven Siebe BEL 0 4.0 Z 0 1.5 0.50 -0.50
6 9      Claes, Paulien BEL 0 2.0 W ½ 2.0 0.50 +0.00
7 8      Daneels Stan BEL 0 2.0 Z 1 3.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 23.5 Totaal 3.0 3.50 -0.50
Begin van de pagina

Wittevrouw, Lana (Rank: 13)

Rangschikking14
GeslachtF
Stamnr.25460
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Coppens, Jonas BEL 0 2.5 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 3      De Rijcke, Warre BEL 0 3.0 W - 0 1.0 0.50 -0.50
3 5      Keustermans, Sieme BEL 0 5.0 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
4 7      Peeters, Milo BEL 1062 4.5 W - 0 1.0 0.08 -0.08
5 9      Coppens, Emiel BEL 0 2.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
6 7      Van Loock, Louis BEL 0 4.0 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
7 9      Claes, Paulien BEL 0 2.0 Z - ½ 2.5 0.50 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1062 23.0 Totaal 2.5 3.08 -0.58
Begin van de pagina

Darsh Sharma (Rank: 16)

Rangschikking15
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Heyndels, Fre BEL 0 2.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 6      Coppens, Emiel BEL 0 2.0 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
3 7      Van Velthoven Siebe BEL 0 4.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
4 3      De Groof, Lien BEL 0 3.0 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
5 5      De Rijcke, Warre BEL 0 3.0 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
6 8      Daneels Stan BEL 0 2.0 W - ½ 2.5 0.50 +0.00
7 7      Coppens, Jonas BEL 0 2.5 Z 0 2.5 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 18.5 Totaal 2.5 3.50 -1.00
Begin van de pagina

Coppens, Jonas (Rank: 3)

Rangschikking16
GeslachtM
Stamnr.21517
N-Elo0
FIDE-ID278254
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(166) TSMechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Wittevrouw, Lana BEL 0 2.5 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 7      Sazonov, Victor BEL 0 4.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
3 9      Nazarian, Alex BEL 0 3.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
4 9      Daneels Stan BEL 0 2.0 Z 0 0.0 0.50 -0.50
5 10      Claes, Paulien BEL 0 2.0 Z ½ 0.5 0.50 +0.00
6 10      Coppens, Emiel BEL 0 2.0 W 1 1.5 0.50 +0.50
7 7      Darsh Sharma BEL 0 2.5 W 1 2.5 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 18.0 Totaal 2.5 3.50 -1.00
Begin van de pagina

Heyndels, Fre (Rank: 6)

Rangschikking17
GeslachtM
Stamnr.22839
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 6      Darsh Sharma BEL 0 2.5 Z - 1 1.0 0.50 +0.50
2 4      Van Loock, Louis BEL 0 4.0 W - 1 2.0 0.50 +0.50
3 2      Seyns, Odilon BEL 0 6.5 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
4 4      Keustermans, Sieme BEL 0 5.0 W - 0 2.0 0.50 -0.50
5 6      Requile, Michel BEL 0 3.0 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
6 6      Van Velthoven Siebe BEL 0 4.0 W - 0 2.0 0.50 -0.50
7 10      Coppens, Emiel BEL 0 2.0 Z - 0 2.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 27.0 Totaal 2.0 3.50 -1.50
Begin van de pagina

Coppens, Emiel (Rank: 2)

Rangschikking18
GeslachtM
Stamnr.23222
N-Elo0
FIDE-ID278262
F-Elo0
Landbel  (bel)
Club(166) TSMechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Van Loock, Louis BEL 0 4.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 6      Darsh Sharma BEL 0 2.5 W - 0 0.0 0.50 -0.50
3 8      Oris, Fenna BEL 0 3.5 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
4 10      Claes, Paulien BEL 0 2.0 W 1 1.0 0.50 +0.50
5 9      Wittevrouw, Lana BEL 0 2.5 Z 0 1.0 0.50 -0.50
6 10      Coppens, Jonas BEL 0 2.5 Z - 0 1.0 0.50 -0.50
7 10      Heyndels, Fre BEL 0 2.0 W 1 2.0 0.50 +0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 19.0 Totaal 2.0 3.50 -1.50
Begin van de pagina

Daneels Stan (Rank: 17)

Rangschikking19
GeslachtM
Stamnr.0
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 7      Keustermans, Sieme BEL 0 5.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
2 8      Requile, Michel BEL 0 3.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
3 10      Claes, Paulien BEL 0 2.0 Z - ½ 0.5 0.50 +0.00
4 9      Coppens, Jonas BEL 0 2.5 W - 1 1.5 0.50 +0.50
5 7      Oris, Fenna BEL 0 3.5 Z 0 1.5 0.50 -0.50
6 8      Darsh Sharma BEL 0 2.5 Z - ½ 2.0 0.50 +0.00
7 8      Nazarian, Alex BEL 0 3.0 W 0 2.0 0.50 -0.50
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 21.5 Totaal 2.0 3.50 -1.50
Begin van de pagina

Claes, Paulien (Rank: 18)

Rangschikking20
GeslachtF
Stamnr.25346
N-Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 8      Li, Erik BEL 0 5.0 W - 0 0.0 0.50 -0.50
2 9      Van Velthoven Siebe BEL 0 4.0 Z - 0 0.0 0.50 -0.50
3 10      Daneels Stan BEL 0 2.0 W - ½ 0.5 0.50 +0.00
4 10      Coppens, Emiel BEL 0 2.0 Z - 0 0.5 0.50 -0.50
5 10      Coppens, Jonas BEL 0 2.5 W ½ 1.0 0.50 +0.00
6 9      Nazarian, Alex BEL 0 3.0 Z ½ 1.5 0.50 +0.00
7 9      Wittevrouw, Lana BEL 0 2.5 W ½ 2.0 0.50 +0.00
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0000 21.0 Totaal 2.0 3.50 -1.50
Begin van de pagina

Amerikaans Rooster
Nr. Naam Voornaam Rnk N-Elo Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 OR #Win B Cut1 Buch
1 Seyns, Odilon 10 0 574 6.5 13 Z 1 10 Z 1 17 W 1 11 W 1 2 Z 1 3 W 1 5 Z ½ - 6 24.50 26.50
2 Theys, Quinten 19 0 461 6.0 12 Z 1 4 W 1 5 Z 1 3 Z 1 1 W 0 6 Z 1 9 W 1 - 6 28.50 31.50
3 Li, Erik 8 0 318 5.0 20 Z 1 5 W 1 11 Z 1 2 W 0 10 W 1 1 Z 0 6 W 1 - 5 27.00 29.00
4 Keustermans, Sieme 7 0 166 5.0 19 W 1 2 Z 0 14 W 1 17 Z 1 6 W 0 10 Z 1 11 W 1 - 5 20.50 22.50
5 Peeters, Milo 1 1062 772 4.5 8 W 1 3 Z 0 2 W 0 14 Z 1 7 W 1 11 Z 1 1 W ½ - 4 28.50 31.00
6 Sazonov, Victor 15 0 50 4.0 11 Z 0 16 W 1 12 Z 1 9 W 1 4 Z 1 2 W 0 3 Z 0 - 4 25.50 28.00
7 Van Loock, Louis 12 0 202 4.0 18 W 1 17 Z 0 10 W 0 8 Z 1 5 Z 0 14 W 1 12 Z 1 - 4 19.00 21.00
8 Van Velthoven Siebe 11 0 202 4.0 5 Z 0 20 W 1 15 Z 0 7 W 0 13 W 1 17 Z 1 10 W 1 - 4 19.00 21.00
9 Oris, Fenna 14 0 0 3.5 10 W 0 13 Z ½ 18 W 1 6 Z 0 19 W 1 12 W 1 2 Z 0 - 3 21.00 23.00
10 De Groof, Lien 4 0 -50 3.0 9 Z 1 1 W 0 7 Z 1 15 W 1 3 Z 0 4 W 0 8 Z 0 - 3 28.00 30.50
11 De Rijcke, Warre 5 0 102 3.0 6 W 1 14 Z 1 3 W 0 1 Z 0 15 W 1 5 W 0 4 Z 0 - 3 27.50 30.00
12 Requile, Michel 9 0 -50 3.0 2 W 0 19 Z 1 6 W 0 13 Z 1 17 W 1 9 Z 0 7 W 0 - 3 22.50 24.50
13 Nazarian, Alex 20 0 -50 3.0 1 W 0 9 W ½ 16 Z 1 12 W 0 8 Z 0 20 W ½ 19 Z 1 - 2 21.50 23.50
14 Wittevrouw, Lana 13 0 50 2.5 16 Z 1 11 W 0 4 Z 0 5 W 0 18 W 1 7 Z 0 20 Z ½ - 2 21.00 23.00
15 Darsh Sharma 16 0 -102 2.5 17 W 0 18 Z 1 8 W 1 10 Z 0 11 Z 0 19 W ½ 16 Z 0 - 2 16.50 18.50
16 Coppens, Jonas 3 0 -102 2.5 14 W 0 6 Z 0 13 W 0 19 Z 0 20 Z ½ 18 W 1 15 W 1 - 2 16.00 18.00
17 Heyndels, Fre 6 0 -158 2.0 15 Z 1 7 W 1 1 Z 0 4 W 0 12 Z 0 8 W 0 18 Z 0 - 2 25.00 27.00
18 Coppens, Emiel 2 0 -158 2.0 7 Z 0 15 W 0 9 Z 0 20 W 1 14 Z 0 16 Z 0 17 W 1 - 2 17.00 19.00
19 Daneels Stan 17 0 -158 2.0 4 Z 0 12 W 0 20 Z ½ 16 W 1 9 Z 0 15 Z ½ 13 W 0 - 1 19.50 21.50
20 Claes, Paulien 18 0 -158 2.0 3 W 0 8 Z 0 19 W ½ 18 Z 0 16 W ½ 13 Z ½ 14 W ½ - 0 19.00 21.00

(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/11/13 18:07