Belgisch Jeugdkampioenschap 2016

BCYFNadat ‘Jeugdschaak.be’ negen van de tien laatste edities van het Belgisch Jeugdkampioenschap voor haar rekening heeft genomen (er was enkel in 2012 een onderbreking) en de organisatie van het kampioenschap – ere wie ere toekomt - naar een ongekende hoogte heeft gebracht, heeft ze nu de fakkel doorgegeven aan een al even enthousiaste groep van mensen die op de ingeslagen weg verder wil gaan.   

Die nieuwe groep, waarin alle Belgische schaakfederaties zijn vertegenwoordigd, heeft onlangs een vzw boven de doopvont gehouden, en haar geesteskind “Belgian Chess Youth Federation”, of afgekort “BCYF”, gedoopt. Doel is dat de vzw alle organisatietaken voor het BJK van “Jeugdschaak.be” overneemt.

Hoewel de voorbije Belgische jeugdkampioenschappen getoond hebben hoe het moet, toch beseft de “BCYF” dat het de eerste jaren heel moeilijk zal zijn om de kwaliteit van de organisatie van de Belgische jeugdkampioenschappen, die de laatste jaren de perfectie benaderde, te evenaren.  

Inderdaad, een organisatieteam – en zeker een nieuwe ploeg - staat altijd voor nieuwe uitdagingen die een eigen aanpak vragen. Bovendien heeft de “BCYF” voldoende realiteitszin om in te zien dat Jeugdschaak.be haar connecties, die de organisatie van het BJK mee gestalte gaven, ook op een periode van 9 jaar heeft opgebouwd.

We hopen echter om na enkele jaren terug te  staan waar Jeugdschaak.be de fakkel heeft doorgegeven.                                                                                                                                               

Marc Clevers,
Jeugdverantwoordelijke België