News

Met Philippe Vukojevic en Geert Bailleul, dankzij de steun van onze President Günter Delhaes, is onze Federatie vertegenwoordigd in 4 commissies.

België is dus vertegenwoordigd in de volgende commissies

Günter Delhaes : Event Commission de l’ECU et dans la commission d’audit.

Geert BailleulGeert Bailleul : Arbiters Council

 

 

Philippe VukojevicPhilippe Vukojevic: Educational Commission