Olympiade 2018 Batumi

Informatatie omtrent de Schaakolympiade in Batumi (Georgië) van 23/09 tot 6/10/2018.

Deze boodschap op de website van de KBSB telt als officiële uitnodiging.

Informatie omtrent de Schaakolympiade in Batumi (Georgië) van 23/09 tot 6/10/2018.

De Raad van bestuur heeft gekozen voor de volgende formule:

 • Uitzending van één team in de open reeks (het “mannen”team) en van één team in de vrouwenreeks (het “vrouwen”team).
 • Voor elk team worden 5 spelers geselecteerd (team van 4 spelers en een reservespeler).
 • Voor de geselecteerde deelnemers is de deelname aan de Olympiade kosteloos, zowel voor de reis als voor het verblijf ter plaatse (hotel full board). De KBSB betaalt eveneens de inschrijvingskosten. De andere kosten (verplaatsing naar/van luchthavens, verplaatsing naar/van speelzaal, enz ...) dienen door de spelers zelf gedragen te worden, de spelers krijgen hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding van 150 Eur.
 • De KBSB kiest het logement bij voorkeur in tweepersoonskamers.
 • Het vertrek is voorzien op 23 september om 7u45 en de terugkeer op 6 oktober om 18u25 in Zaventem –Brussels Airport.

Iedereen die voldoet aan de volgende selectiecriteria en die bereid is om tegen bovenstaande condities België te vertegenwoordigen, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Een kandidaat dient:

 • Fide-Belg te zijn (Fide-stamnummer met als federatie “BEL”) en de Belgische nationaliteit te hebben of Fide-Belg te zijn met een domiciliëring in België sinds 1 januari 2017.
 • Daarenboven om verkiesbaar te zijn moet een speler tijdens de vijf jaar die

voorafgaan aan de limietdatum van het selectiejaar (10 juni 2018):

-ten minste 30 partijen gespeeld te hebben ofwel in België waarbij die partijen

verwerkt werden voor standaard Fide-Elo, ofwel in het buitenland waarmee hij

België vertegenwoordigde op een officieel FIDE- of ECU-event, ofwel een mix van

de twee, en

-minstens eenmaal deel genomen hebben aan het Belgisch kampioenschap (Jeugd,

Experts, Dames of Open).

Indien één van deze twee voorwaarden niet is vervuld, maar indien de speler wel

de andere voorwaarde tweemaal heeft vervuld (dus minstens 60 partijen of twee

maal deelname aan een BK), dan staat dit gelijk aan het vervuld zijn van beide

voorwaarden.

 • een minimum Fide-Elo te hebben van 2250 (mannen) en 1800 (vrouwen). De Fide-elolijst beschikbaar op de einddatum van kandidatuurstelling 10 juni 2018 is van toepassing.

In geval dat er meer spelers zich zouden kandidaat gesteld hebben dan de beschikbare plaatsen, dan zijn dit de criteria:

 • De kandidaten die aan alle selectiecriteria voldoen hebben voorrang op de kandidaten die niet aan alle criteriapunten voldoen.
 • De kampioen (experten) en kampioene (dames) van 2016 en 2017 krijgen voorrang.
 • De Fide-Elo in dalende volgorde geldt (de Fide-elolijst beschikbaar op de einddatum van kandidatuurstelling 10 juni 2018 is van toepassing.) en bij gelijkheid van Fide-Elo telt de hoogste titel en bij gelijkheid telt de grootste progressie t.o.v. het vorig klassement (en eventueel de vorige klassementen).

Alle kandidaten krijgen een antwoord terug of zij al dan niet geselecteerd zijn.

Indien een geselecteerde speler wil begeleid worden, dan kan dit. Uiteraard zullen alle kosten (vliegtuig, transport naar en van hotel, verblijf full board, Fide- en organisatiefees, …) te zijner/hare laste zijn. De KBSB is enkel facilitator.

Indien iemand zich kandidaat wil stellen op bovenstaande uitnodiging, dient hij dit aan Ludo Martens via e-mail ( ludo.martens@frbe-kbsb.be ) kenbaar te maken ten laatste op zondag 10 juni 2018.

Spelers die hun deelname alsnog annuleren, zullen (behalve in geval van overmacht) uitgesloten worden van toekomstige selecties en op hen zullen de kosten als gevolg van deze annulering, verhaald worden. Ook kunnen zij geen enkele financiële terugvordering indienen.

Door zijn kandidatuur in te dienen, heeft de speler zich akkoord verklaart met al deze selectievoorwaarden.

Ludo Martens

Verantwoordelijke Internationale Toernooien.

Website Olympiade 2018 : http://batumi2018.fide.com

Uitnodiging: Batumi_Olympiad_invitation.pdf