Vraag naar kandidaten als administratief medewerker KBSB

KBSB zoekt een kandidaat voor de functie assistent (of eventueel opvolger nadien) van Daniel Halleux. Het takenpakket bestaat uit:

 • ELO verwerking, verzamelen en nakijken van de bestanden, conversies, berekeningen, verbeteringen, diverse publicaties, …, 4 x per jaar + werk tussendoor
 • Beheer van de leden en de stamnummers, oplijsten van de leden 2 tot 3 keer per week, facturatie, opleveren van lijsten op aanvraag, problemen met de aansluitingen bij clubs oplossen, transfers behandelen, beheer van de toegangsrechten voor de clubs, …
 • Onderhoud van de website Clubs-Players-Interclubs Manager (behalve Joomla), voorbereiding van de nationale interclubs (initialisatie van de inschrijvingen, de spelerslijsten, de resultatenkaarten), regelmatig updaten van de tabellen in het gegevensbestand, wekelijkse lokale back-up + Google Drive, …
 • Rating Officer bij FIDE
  • Chess Manager,
  • Interclubs Manager,
  • Beheer 24L,
  • G-licenties
  • CalcNorm
 • Tussenpersoon voor het behandelen van problemen betreffende de ontwikkeling van SWAR, CalcElo, Dbf2Sql, Clubs-Players Manager
 • Beheer van het abonnement bij de host Infomaniak en de beheerder van de domeinnaam Gandi
 • Deelnemen aan de besprekingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering van KBSB

De kandidaat moet onderstaande programmeertalen kennen, of in staat zijn deze snel aan te leren:

 • Pascal object oriented - Delphi 7
 • HTML, CSS, javascript, php, MySql, jQuery
 • Joomla

Benodigde middelen

 • PC Windows 7 of hoger
 • Delphi 7 (1600€ maar beschikbaar op EBay aan 300$)
 • Inno Setup Compiler (genereert set-up voor Chess Manager- gratis)
 • Navicat Mysql (99€)
 • NetBeans (gratis)
 • Database Tour (97€)
 • CDBF - DBF Viewer and Editor (gratis)
 • FileZilla (gratis)
 • Notepad++ met plug-in HexEditor.dll (free) of Ultra Edit (100$)
 • Winrar (betalend) of 7zip (gratis)
 • WAMP (gratis)

De administratieve medewerker zal:

 • Ofwel samenwerken als assistent bij de huidige verantwoordelijke.
 • Ofwel zelf de rol nemen van verantwoordelijke naar de raad van bestuur van KBSB toe, indien de huidige verantwoordelijke zijn mandaat niet meer verlengt.

Het werkvolume is geschat op 350 tot 400 uren per jaar gerekend zonder eventuele nieuwe ontwikkelingen of toevoeging van nieuwe functionaliteiten. 30 tot 40 uren werk zijn geconcentreerd in de twee weken voorafgaand aan de publicatie van een nieuw ELO klassement. Voor de verwerking van de ELO is een 100% beschikbaarheid bij het begin van elk trimester noodzakelijk.

Er is een jaarlijkse vergoeding van 160€ voorzien + een forfait van 675€ voor het onderhoud van de software + de terugbetaling van buitengewone uitgaven op basis van bewijsstukken en mits akkoord van de penningmeester.

De geïnteresseerde kandidaten zenden hun curriculum vitae samen met een motivatiebrief en een kopie van eventuele relevante diploma’s vóór 1 juni2017 naar de heer Gunther Delhaes, voorzitter van de raad van bestuur van KBSB.

De kandidaten kunnen bijkomende informatie krijgen bij Daniel Halleux. Een handleiding van 118 pagina’s beschrijft het geheel van alle acties uit te voeren bij dit mandaat.

DELHAES Günter
Karl-Weiss-Str. 44
4700 Eupen
Tél +32.87742578
Email: gunter.delhaes@frbe-kbsb.be , delhaes.g@skynet.be

Actualiteiten clubs – liga’s - …

Databases & Softwares

loupe

FRBE Compte - KBSB Rekening
K.B.S.B. - F.R.B.E. ASBL
IBAN: BE76 0015 9823 0095
BIC: GEBABEBB