Informatie omtrent de Schaakolympiade in Bakoe

Deze boodschap op de website van de KBSB telt als officiële uitnodiging.

De Raad van Bestuur heeft onlangs Ludo Martens aangewezen om de functie Verantwoordelijke Internationale Toernooien tijdelijk op te nemen. Ziehier zijn eerste informatie over de 42e Schaakolympiade die gehouden wordt in Bakoe (Azerbeidzjan) van 1 tot 14 september 2016.

De RvB heeft gekozen voor de volgende formule:

  • Uitzending van één team in de open reeks (de “mannen”team) en van één team in de vrouwenreeks (de “vrouwen”team).
  • Voor elk team worden 5 spelers geselecteerd (team van 4 spelers en een reservespeler).
  • Voor de geselecteerde deelnemers is de deelname aan de Olympiade kosteloos, zowel voor de reis als voor het verblijf ter plaatse (hotel full board). De KBSB betaalt eveneens de kosten van inschrijving . De andere kosten (verplaatsing naar/van luchthavens, verplaatsing naar/van speelzaal, enz ...) dienen door de spelers zelf gedragen te worden, de spelers krijgen hiervoor na hun terugkomst in België een forfaitaire kostenvergoeding van 150 Eur.
  • Deelnemers zullen ter plaatse gelogeerd worden in tweepersoons- of éénpersoonskamers.

Iedereen die voldoet aan de volgende selectiecriteria en die bereid is om tegen hogerstaande condities België te vertegenwoordigen, kan zich hiervoor kandidaat stellen. Een kandidaat dient:

  • de Belgische nationaliteit te bezitten of FIDE-Belg te zijn (dit laatste met een domiciliëring in België van minstens 2 jaar).
  • een minimum fide-elo (april 2016) te hebben van 2250 (mannen) en 1800 (vrouwen).
  • minstens 20 partijen in België gespeeld te hebben in de laatste 2 jaar (FRL juli 2014 – juni 2016) die voor fide-elo-verwerking zijn ingediend.
  • minstens éénmaal te hebben deelgenomen aan een BK (Experten, Open, Dames, Jeugd) in de 3 laatste jaren (1 juli 2013 – 30 juni 2016).

Spelers die niet aan alle criteriapunten voldoen, kunnen zich ook kandidaat stellen. De RvB kan eventueel een vrijstelling geven op basis van de verdienste en inzet van deze spelers in hun schaakleven in België. Hiervoor dienen deze spelers wel een motivering van hun verdienste en inzet mee te sturen samen met hun kandidatuurstelling. De spelers die voldoen aan alle selectiecriteria zullen evenwel eerst in aanmerking genomen worden voor selectie.

In geval dat er meer spelers zich zouden kandidaat gesteld hebben dan de beschikbare plaatsen, dan zijn dit de criteria:

  • De kampioen (experten) of kampioene (dames) van 2014 en 2015 krijgen voorrang.
  • De fide-elo van april 2016 in dalende volgorde geldt en bij gelijkheid van fide-elo telt de hoogste titel en bij gelijkheid telt de grootste progressie t.o.v. het vorig klassement (en eventueel de vorige klassementen).

Alle kandidaten krijgen een antwoord terug of zij al dan niet geselecteerd zijn.

Indien een geselecteerde speler wil begeleid worden, dan kan dit. Uiteraard zullen alle kosten (vliegtuig, transport naar en van hotel, verblijf full board, Fide- en organisatiefees, …) te zijner/hare laste zijn. De KBSB is enkel facilitator.

Indien iemand zich kandidaat wil stellen op bovenstaande uitnodiging, dient hij dit aan Ludo Martens via e-mail ( olympiade2016@frbe-kbsb.be ) kenbaar te maken ten laatste op vrijdag 10 juni 2016.

Spelers die hun deelname alsnog annuleren, zullen (behalve in geval van bewezen overmacht) uitgesloten worden van toekomstige selecties en op hen zullen de kosten als gevolg van deze annulering, verhaald worden. Ook kunnen zij geen enkele financiële terugvordering indienen.

Door zijn/haar kandidatuur in te dienen, heeft de speler zich akkoord verklaart met al deze selectievoorwaarden.

Ludo Martens

Tijdelijke Verantwoordelijke Internationale Toernooien.

Website Olympiade : http://www.bakuchessolympiad.com/