Olympiade 2012

SELECTIEPROCEDURE  Heren en Dames

De 40e Schaakolympiade vindt dit jaar plaats in Istamboel, van 27 augustus tot en met 10 september. (Vermoedelijke reisdata: 26 augustus en 11 september.)

De KBSB heeft besloten een heren- en damesteam af te  vaardigen, en de selectieprocedure daarvoor NU aan te vangen. 

Deze berichtgeving op de website van de KBSB geldt als enige uitnodiging, en bijgevolg zullen geen brieven of afzonderlijke uitnodigingen gestuurd worden naar mogelijk kandidaten. Wel zal de FIDE-afgevaardigde van de KBSB, Jan Rooze, rechtstreeks in contact treden met degenen die hun kandidatuur binnen de gestelde termijn indienen.

De kandidaatstelling wordt verwacht voor uiterlijk 29 februari, en dient gericht aan jan.rooze@gmail.com

Voor de geselecteerde deelnemers is deelname aan de Olympiade kostenloos, zowel voor de reis, als voor het verblijf ter plaatse. Bovendien krijgen de deelnemers  een eenmalige vergoeding van 50 Euro per persoon, maar geen verdere bezoldiging of compensatie is voorzien.

Deelnemers zullen ter plaatse gelogeerd worden in tweepersoonskamers. Zodra de organisator  de eventuele beschikbaarheid van eenpersoonskamers meedeelt, zal Jan Rooze de geselecteerden daarover informeren.  Mogelijke bijkomende kosten daarvoor zullen echter moeten worden gedragen door de deelnemer die ervan gebruik wil maken.

Elk team bestaat uit 4 basisspelers en een reservespeler.  De selectie wordt  vergezeld door een bijkomend persoon, aangeduid door de KBSB, die zal fungeren als captain voor beide teams.

Selectiecriteria voor de HEREN

  • Minimum FIDE-ELO op 1 januari 2012: 2250
  • Houder van de Belgische nationaliteit, ofwel:  op de FIDE-lijst vermeld als BELG en met domiciliatie in Belgie, beide ten laatste sinds 1 januari 2010.
  • Minimum aantal ELO-geregistreerde gespeelde partijen in Belgie: gemiddeld 15 voor de jaren 2010-2011
  • De Kampioenen  van Belgie van 2010 en 2011 krijgen prioriteit bij de selectie.  Voor 2011 is dit Bart Michiels, voor 2010 komt dit recht toe aan Pascal Vandevoort.

Selectiecriteria voor de DAMES

  • Minimum FIDE- ELO op 1 januari 2012: 1800
  • Houder van de Belgische nationaliteit, ofwel:  op de FIDE-lijst vermeld als BELG en met domiciliatie in Belgie, beide ten laatste sinds 1 januari 2010.
  • Minimum aantal ELO-geregistreerde gespeelde partijen in Belgie: gemiddeld 15 voor 2010 en 2011
  • De Kampioenes van Belgie van 2010 en 2011 hebben prioritair recht op deelname aan de selectie. Voor 2010 is dit Wiebke Barbier, voor 2011 Anna Zozulia.

Aandacht!

Voor spelers of speelsters die niet op alle punten voldoen aan bovengenoemde criteria, kan DE Raad van Bestuur, in het belang van de selectie,  eventueel een uitzondering toestaan. Daarbij zal  de Raad van Bestuur in de eerste plaats de verdienste en inzet van de betrokken speler bij het schaakleven in Belgie in aanmerking nemen. De speler  of speelster die om deze uitzondering verzoekt, dient, tezamen met zijn of haar kandidatuur, een duidelijke motivering te sturen aan Jan Rooze.

Na ontvangst van de kandidaturen tegen uiterlijk 29 februari, zal Jan Rooze in contact treden met elk der kandidaten, en ten laatste op 31 maart de finale selectie bekend maken. Daarna zullen de vluchten naar en van Istamboel zo vlug mogelijk geboekt worden, teneinde van gunstige tarifering gebruik te kunnen maken. Mede daarom kunnen spelers of speelsters die hun deelname na 31 maart annuleren (behoudens heirkracht), voor toekomstige selecties geweerd worden, en mogelijk ook een financiële sanctie oplopen.

Nota bene!

Voor internationale selecties vanaf 2013 voorziet de Raad van Bestuur aan de bovenvermelde criteria de regelmatige deelname der kandidaten aan het Kampioenschap van Belgie (voor Experten of Open) toe te voegen.

Fédération: 

Domaine: 

Mots-clés: